8. Sınıf Çalışma Kağıtları

Ondalık İfadelerin Karekökleri Çalışma Kağıdı

Ondalık İfadelerin Karekökleri Çalışma Kağıdı

Ondalık sayıların ve devirli sayıların karekök değerlerini hesaplamaya yönelik çalışmalar bulunduğu çalışma kağıdımızı öğrencilerinize verebilirsiniz. Alıştırmalar kolay ve orta seviyede olup yeni nesil soru içermemektedir. Daha çok...

3 sene önce
Kareköklü Sayılarda Karşılaştırma Çalışma Kağıdı

Kareköklü Sayılarda Karşılaştırma Çalışma Kağıdı

Köklü sayıları sıralama ile ilgili hazırladığımız çalışma kağıdında kolay türden sorular bulunmakta olup, daha çok konuyu kavratmak planlanmıştır. Başarı durumu düşük ve orta seviye öğrencilerinize ev ödevi olarak verebileceğiniz gibi,...

3 sene önce
8. Sınıf Tam Kare Olmayan  Sayılar Çalışma Kağıdı

8. Sınıf Tam Kare Olmayan Sayılar Çalışma Kağıdı

Tam kare sayılarla ilgili çalışma kağıdımızı daha önce bu konuda yayınlamıştık. Bu konumuzda ise tam kare olmayan sayıların hangi doğal sayı aralarında bulundukları ve yaklaşık değerleri ile ilgili çalışma kağıdını bulabilirsiniz. ...

3 sene önce
8. Sınıf Tam Kare Sayılar Çalışma Kağıdı

8. Sınıf Tam Kare Sayılar Çalışma Kağıdı

8. sınıf kareköklü ifadeler alt öğrenme alanı ilk kazanımı olan tam kare sayılarla ilgili hazırlanmış çalışma kağıdını öğrencilerinize ödev olarak veya ders anlatımında size yardımcı kaynak olarak kullanabilirsiniz.Temel düzeyde alıştırma ve örnek...

3 sene önce