7. Sınıf Matematik Dersi Konuları

Mesut K.
4 yıl önce yayınlandı.

Ortaokul 7. sınıf düzeyinde okutulacak matematik dersinin 2020 – 2021 öğretim programı geçtiğimiz yılın aynı öğrenme alanları ve kazanımlarını içermektedir. İlerleyen zamanlarda kazanım sayılarına pandemi dolayısıyla bir güncelleme gelir mi bilinmemekle beraber normalleşme olursa işlenecek konular aşağıdaki gibidir.

7. sınıf matematik dersi kazanımları

7. Sınıf Matematik Kazanımları

4 öğrenme alanından 12 alt öğrenme alanını bulunduran 7. sınıf matematik programı 6 ünitede toplam 48 kazanım içermektedir.

SAYILAR VE İŞLEMLER

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler

 • M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
 • M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
 • M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
 • M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.1.2. Rasyonel Sayılar

 • M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
 • M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
 • M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.
 • M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler

 • M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • M.7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
 • M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
 • M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

CEBİR

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.2.1. Cebirsel İfadeler

 • M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
 • M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
 • M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.2.2. Eşitlik ve Denklem

 • M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
 • M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
 • M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.1.4. Oran ve Orantı

 • M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
 • M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
 • M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
 • M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
 • M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
 • M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.1.5. Yüzdeler

 • M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
 • M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
 • M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
 • M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

GEOMETRİ VE ÖLÇME

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.3.1. Doğrular ve Açılar

 • M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.
 • M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.3.2. Çokgenler

 • M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
 • M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
 • M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.
 • M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • M.7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.3.3. Çember ve Daire

 • M.7.3.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
 • M.7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
 • M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.4.1. Veri Analizi

 • M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
 • M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.
 • M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
 • M.7.4.1.4. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

Alt Öğrenme Alanı:
M.7.3.4. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

 • M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
 • M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.

7. Sınıf Matematik Üniteleri ve Süre Dağılımları

UYARI:
Yukarıdaki kazanımlar ve zaman dağılımları Milli Eğitim Bakanlığının Matematik Öğretim Programından alınmıştır. Bu pdf dosyasını indirerek ilköğretim düzeyinde bulunan tüm kazanımlara erişebilir, ayrıca kazanım açıklamalarını inceleyebilirsiniz.

Bunlara Bakmalısın!

Yorumunu Paylaş :)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir